Reeds in de 10e eeuw wordt WESTERLO in de geschriften vermeld. De naam van de gemeente is onverbrekelijk verbonden met de adellijke familie Van Merode, die er van de 15de eeuw tot aan de Franse Revolutie het gezag uitoefende.

 

 

 

 

In 1625 werd het land van Westerlo door de Spaanse koning tot markizaat verheven. In de onafhankelijkheidsstrijd van België speelden verschillende leden van de familie Van Merode een belangrijke rol. Het familieslot wordt nog steeds door de familie beheerd.

 

Een andere opmerkelijke figuur uit geschiedenis van Westerlo is Jozef Van Gansen, een leider uit de Boerenkrijg van 1798.

Westerlo was één van de belangrijkste centra van de opstand tegen de Franse bezetter.

 

Het Sint-Sebastiaansgilde werd rond de 16de eeuw opgericht.

 

 

 

 

Westerlo wordt ook wel de Groene parel der Kempen genoemd, vanwege zijn grote hoeveelheid natuur. Bekend is het uitgestrekte bosgebied de Beeltjens.

 

 

  

 

Het Kasteel Van Merode (zie de jaarlijkse KASTEELFEESTEN) dateert oorspronkelijk uit de middeleeuwen.

 

Het Kasteel van gravin Jeanne van Merode of Nieuw Kasteel werd in 1973 ingericht als gemeentehuis. Het werd opgericht in 1909-1911 en is samen met het omliggende park als monument en dorpsgezicht beschermd.

 

Het dorpsplein is driehoekig. Er rond staan verscheidene beschermde herenhuizen. Op het plein staat een lindeboom, die in 1630 werd geplant.

 

De dekenij dateert uit 1618. In 1984 werden het vredegerecht en de politierechtbank hier ondergebracht.

 

 

De dekanale Sint-Lambertuskerk heeft een lange bouwgeschiedenis. Het koor en transept gaan reeds terug tot 1416. Het schip dateert uit de zestiende eeuw en de toren werd heropgebouwd in 1760.

 

 

 

Meer info op www.westerlo.be